სერვისები და პაკეტები | ბილაინ კრედიტი, ნომრის ამოცნობა

ბილაინ კრედიტი
ბილაინ კრედიტი

ბილაინ კრედიტი

 • აქტივაცია - *141#
 • კრედიტის დავალიანების შემოწმება - *147#
 • კრედიტის მომსახურების საფასური - 0,30 ₾ ჩამოიჭრება კრედიტის აღებისთანავე, ამიტომ ბალანსზე დაგერიცხება 2,70 ₾.
 • კრედიტის გამოყენება შეგიძლია 3 დღის განმავლობაში.
 • კრედიტის დავალიანების დაფარვა საჭიროა მისი აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში ერთიანად ან ეტაპობრივად.
 • თუ გაქვს ბილაინ კრედიტის დავალიანება, ბალანსის შევსებისას ან პაკეტის/ტარიფის შეძენისას, პირველ რიგში მოხდება დავალიანების დაფარვა, ხოლო დარჩენილი თანხით შეივსება ბალანსი.
 • ბილაინ კრედიტის განმეორებით აღება შეგიძლია კრედიტის დავალიანების დაფარვისთანავე.
 • ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ 1 თვეზე მეტია რაც ნომერს იყენებ.
 • ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ ნომრის ბალანსი 20 ₾-ზე ნაკლებია.
 • ბილაინ კრედიტით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან.
ნომრის ამომცნობი
ნომრის ამომცნობი

ნომრის ამომცნობი

 • აქტივაცია - *110*171#
 • დეაქტივაცია - *110*170#
 • სერვისის ჩართვის ღირებულება - 2 ₾
 • ყოველდღიური სააბონენტო - 0,20 ₾
 • თუ ბალანსზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს გადასახდელად, სერვისი გაითიშება ავტომატურად.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან.
ნომრის დაფარვა
ნომრის დაფარვა

ნომრის დაფარვა

 • აქტივაცია *110*071#
 • დეაქტივაცია *110*070#
 • ყოველდღიური სააბონენტო 0,05 ₾
 • სერვისის ჩართვის შემდეგ, ნომერი ავტომატურად დაიფარება ზარის განხორციელებისას. ამისათვის საჭიროა ტელეფონის მენიუშიც იყოს გააქტიურებული ნომრის დაფარვა.
 • ნომრის ერთჯერადად დაფარვა ან გამოჩენა შესაძლებელია როგორც ტელეფონის მენიუდან, ისე სპეციალური კოდების საშუალებით. ნომრის გამოსაჩენად ადრესატის ნომრის წინ საჭიროა აკრიფო *31#. ნომრის დასაფარად - #31#.
 • ადრესატთან შენი ნომერი გამოჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ჩართული აქვს ნომრის ამოცნობის სერვისი.
 • სერვისი გაითიშება ავტომატურად, თუ ნომრის ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს 0,05 ₾ გადასახდელად.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან.
მობილური გადარიცხვა
მობილური გადარიცხვა

მობილური გადარიცხვა

 • ბალანსიდან თანხის გადასარიცხად აკრიფე *145*5XXXXXXXX*თანხა#
 • შეგიძლია გადარიცხო მინიმუმ 1 ₾.
 • მომსახურების საფასური - 0,20 ₾ ბალანსიდან ჩამოგეჭრება თანხის გადარიცხვისთანავე.
 • გადარიცხვის შემდეგ ბალანსზე საჭიროა დაგრჩეს მინიმუმ 2 ₾.
 • მობილური გადარიცხვით შეგიძლია ისარგებლო, თუ უკვე გახარჯე 1 ₾ საუბარში, SMS ან ინტერნეტით სარგებლობისას.
 • გადარიცხვის გაუქმება შეგიძლია გადარიცხვიდან 5 წუთის განმავლობაში. გასაუქმებლად აკრიფე: *145*0#
 • ერთსა და იმავე ნომერზე, 24 საათის განმავლობაში შეგიძლია, გადარიცხო მაქსიმუმ 3-ჯერ.
 • 24 საათის განმავლობაში შეგიძლია გადარიცხო მაქსიმუმ 300 ₾, როგორც ჯამურად, ისე - ერთი გადარიცხვით.
 • მომსახურებით შეგიძლია ისარგებლო როუმინგში ყოფნის დროსაც.
 • მობილური გადარიცხვით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან.
ნომრის შენარჩუნება
ნომრის შენარჩუნება

ნომრის შენარჩუნება

 • აქტივაცია *110*110#
 • დეაქტივაცია *110*9110#
 • ყოველთვიური საფასური 0,10 ₾
 • მომსახურებაზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისთვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა მომსახურების ჩართვა წინა თვეში.
 • 30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 10 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, მომსახურების ავტომატურად გასააქტიურებლად.
 • თუ 10 დღის მანძილზეც არ შეივსება ბალანსი საკმარისი თანხით, მომსახურება გაითიშება.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან.
100 წუთი ქალაქის ქსელთან სასაუბროდ
100 წუთი ქალაქის ქსელთან სასაუბროდ
2 /30 დღე

100 წუთი ქალაქის ქსელთან სასაუბროდ

აქტივაცია *110*1#
დეაქტივაცია *110*91#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან
ულიმიტო ზარები ყველა ადგილობრივ ქსელთან
ულიმიტო ზარები ყველა ადგილობრივ ქსელთან
16 /30 დღე

ულიმიტო ზარები ყველა ადგილობრივ ქსელთან

  აქტივაცია *110*16#
  დეაქტივაცია *110*916#
  მოქმედების ვადის შემოწმება: *107#
  პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
  აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
  პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
  30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 10 თეთრი; ზარის წამოწყების ღირებულება - 10 თეთრი.
200 წუთი ბილაინზე
200 წუთი ბილაინზე
2 /30 დღე

200 წუთი ბილაინზე

აქტივაცია *110*36#
დეაქტივაცია *110*034#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან
500 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან
500 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან
10 /30 დღე

500 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან

აქტივაცია *110*122#
დეაქტივაცია *110*037#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია My Beeline App -დან
ულიმიტო SMS
ულიმიტო SMS
5 /30 დღე

ულიმიტო SMS

აქტივაცია *110*8#
დეაქტივაცია *110*98#
მოქმედების ვადის შემოწმება: *105#
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული SMS პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა SMS პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0,01 ₾.
პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან

500 SMS

აქტივაცია *110*500#
ბალანსის შემოწმება - *105#
პაკეტის ვადის გასვლამდე SMS-ების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0,01 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული SMS პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა SMS პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია, შესაბამისად გამოუყენებელი SMS-ები გაუქმდება. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0,01 ₾.
პაკეტის აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან

Stingray + პრემიუმ მიქსი

Stingray + ინტერნეტი 25 GB
წუთები ყველა ქსელთან ულიმიტო
SMS ულიმიტო
ფასი:
60
/90 დღე
აქტივაცია

მიქს პაკეტი

ინტერნეტი 2 GB
წუთები ბილაინის ქსელში ულიმიტო
ზარები სხვა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორებთან 100 წუთი
SMS ულიმიტო
ფასი:
5
/7 დღე
აქტივაცია
 • აქტივაცია:*315*60#
 • დეაქტივაცია: *315*960#
 • ბალანსის შემოწმება: *315#
 • ულიმიტო ზარები და SMS-ები ყველა ადგილობრივ ქსელთან, ასევე 25 GB ავტომატურად დაირიცხება ნომერზე ყოველთვე, 3 თვის განმავლობაში. ყოველთვე გააქტიურდება Stingray Music App-ის პრემიუმ პაკეტიც.
 • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება გლობალ სელისა და G-Mobile-ის მიმართულებებზე.
 • ულიმიტო წუთები და SMS-ები არ მოქმედებს სპეც. დანიშნულების ნომრებზე.
 • მეგაბაიტების თვეზე ნაკლებ დროში ამოწურვის შემთხვევაში, ინტერნეტით სარგებლობის საფასურის ჩამოკლება მოხდება სხვა პაკეტიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 MB - 0,10 ₾.
 • ულიმიტო სამთვიანი მიქსის პარალელურად შესაძლებელია სხვა ინტერნეტ პაკეტის გააქტიურებაც. ამ შემთხვევაში მეგაბაიტები ჯერ ულიმიტო სამთვიანი მიქსიდან გაიხარჯება და შემდეგ სხვა პაკეტიდან.
 • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
 • პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 90-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
 • 90-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, ულიმიტო სამთვიანი მიქსის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება სხვა ინტერნეტ, სასაუბრო და SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.
 • მობილური ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება 150 მილიწამამდე.
 • მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან.

 

● Stingray გლობალური ბრენდია, რომელიც უკვე 23 წელია რაც ბაზარზე მოღვაწეობს. Stingray Music მუსიკალური პლატფორმა 150-ზე მეტ კონკრეტული მიმართულების მქონე, მუდმივად განახლებად ფლეილისტებს მოიცავს, რომლებიც თანამედროვე მუსიკალური ტრენდებისა და მსმენელთა უკუკავშირის საფუძველზე, 200-მდე ადამიანის მიერ ყოველდღიურად იქმნება. Stingray Music-ის პრემიუმ პაკეტი კი მუსიკის მოსმენის შესაძლებლობას, რეკლამების გარეშე, მაღალი აუდიო ხარისხის მეშვეობით მოგცემს.

 

 

● Stingray Music App-ის ჩამოსატვირთად გადადი ბმულზე

აქტივაცია: *110*5#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ან მეგაბაიტების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ან ინტერნეტ ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი 0,10 ₾, ზარის წამოწყება - 0,10 ₾; 1 MB - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული მიქს პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო ან ინტერნეტ პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია, შესაბამისად გამოუყენებელი წუთები და მეგაბაიტები გაუქმდება. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ან ინტერნეტ ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი 0,10 ₾, ზარის წამოწყება - 0,10 ₾; 1 MB - 0,10 ₾.
მობილური ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება 150 მილიწამამდე.
მომსახურების აქტივაცია ასევე შესაძლებელია MyBeeline App -დან.