ცვლილება მომსახურებაში „ბილაინ კრედიტი“

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

ცვლილება მომსახურებაში „ბილაინ კრედიტი“

 

ძვირფასო აბონენტებო!

 

გაცნობებთ, რომ 25 იანვრის 06:00 საათიდან იცვლება მომსახურება „ბილაინ კრედიტი“-ის პირობები:

 

კრედიტის თანხა იქნება 5 ნაცვლად 3 ₾-სა, ხოლო მომსახურების საფასური 0,50 ნაცვლად 0,30 ₾-სა.

 

ეს ნიშნავს, რომ ბილაინ კრედიტის აღების შემთხვევაში, ბალანსზე დაირიცხება 4,50 ,  რომლის გამოყენება შესაძლებელია 3 დღის განმავლობაში.

 

 

 

 

 

დანარჩენი პირობები რჩება უცვლელი:

 

  • კრედიტის გამოყენება შეგიძლია 3 დღის განმავლობაში;
  • კრედიტის დავალიანების დაფარვა საჭიროა მისი აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში ერთიანად ან ეტაპობრივად;
  • თუ გაქვს ბილაინ კრედიტის დავალიანება, ბალანსის შევსებისას ან პაკეტის/ტარიფის შეძენისას, პირველ რიგში მოხდება დავალიანების დაფარვა, ხოლო დარჩენილი თანხით შეივსება ბალანსი;
  • ბილაინ კრედიტის განმეორებით აღება შეგიძლია კრედიტის დავალიანების დაფარვისთანავე;
  • ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ 1 თვეზე მეტია რაც ნომერს იყენებ;
  • ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ ნომრის ბალანსი 20 ₾-ზე ნაკლებია;
  • ბილაინ კრედიტით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.

 

      აქტივაცია: *141#

      კრედიტის დავალიანების შემოწმება: *147#

 

 

მომსახურება „ბილაინ კრედიტი“-ს აქტივაცია შესაძლებელია როგორც USSD კოდით, ასევე MyBeeline App-ით, ვებგვერდიდან და თვითმომსახურების ციფრული ტერმინალიდან (ბილაინის მაღაზიებში).

ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyBeeline აპლიკაციის გადმოწერა