სერვისები და პაკეტები

ბილაინ კრედიტი
 • აქტივაცია - *141#
 • კრედიტის დავალიანების შემოწმება - *147#
 • კრედიტის მომსახურების საფასური - 0,30 ₾ ჩამოიჭრება კრედიტის აღებისთანავე, ამიტომ ბალანსზე დაგერიცხება 2,70 ₾
 • კრედიტის გამოყენება შეგიძლია 3 დღის განმავლობაში.
 • კრედიტის დავალიანების დაფარვა საჭიროა მისი აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში ერთიანად ან ეტაპობრივად.
 • თუ გაქვს ბილაინ კრედიტის დავალიანება, ბალანსის შევსებისას ან პაკეტის/ტარიფის შეძენისას, პირველ რიგში მოხდება დავალიანების დაფარვა, ხოლო დარჩენილი თანხით შეივსება ბალანსი.
 • ბილაინ კრედიტის განმეორებით აღება შეგიძლია კრედიტის დავალიანების დაფარვისთანავე.
 • ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ 1 თვეზე მეტია რაც ნომერს იყენებ.
 • ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ ნომრის ბალანსი 20 ₾-ზე ნაკლებია.
 • ბილაინ კრედიტით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.
ნომრის ამომცნობი
 • აქტივაცია - *110*171#
 • დეაქტივაცია - *110*170#
 • სერვისის ჩართვის ღირებულება - 2 ₾
 • ყოველდღიური სააბონენტო - 0,20 ₾
 • თუ ბალანსზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს გადასახდელად, სერვისი გაითიშება ავტომატურად.
ნომრის დაფარვა
 • აქტივაცია *110*071#
 • დეაქტივაცია *110*070#
 • ყოველდღიური სააბონენტო - 0,05 ₾
 • სერვისის ჩართვის შემდეგ, ნომერი ავტომატურად დაიფარება ზარის განხორციელებისას. ამისათვის საჭიროა ტელეფონის მენიუშიც იყოს გააქტიურებული ნომრის დაფარვა.
 • ნომრის ერთჯერადად დაფარვა ან გამოჩენა შესაძლებელია როგორც ტელეფონის მენიუდან, ისე სპეციალური კოდების საშუალებით. ნომრის გამოსაჩენად ადრესატის ნომრის წინ საჭიროა აკრიფო *31#. ნომრის დასაფარად - #31#.
 • ადრესატთან შენი ნომერი გამოჩნდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ჩართული აქვს ნომრის ამოცნობის სერვისი.

 

მობილური გადარიცხვა
 • ბალანსიდან თანხის გადასარიცხად აკრიფე *145*5XXXXXXXX*თანხა#
 • შეგიძლია გადარიცხო მინიმუმ 1 ლარი.
 • მომსახურების საფასური - 20 თეთრი ბალანსიდან ჩამოგეჭრება თანხის გადარიცხვისთანავე.
 • გადარიცხვის შემდეგ ბალანსზე საჭიროა დაგრჩეს მინიმუმ 2 ლარი.
 • მობილური გადარიცხვით შეგიძლია ისარგებლო, თუ უკვე გახარჯე 1 ლარი საუბარში, SMS ან ინტერნეტით სარგებლობისას.
 • გადარიცხვის გაუქმება შეგიძლია გადარიცხვიდან 5 წუთის განმავლობაში. გასაუქმებლად აკრიფე: *145*0#
 • ერთსა და იმავე ნომერზე, 24 საათის განმავლობაში შეგიძლია, გადარიცხო მაქსიმუმ 3-ჯერ.
 • 24 საათის განმავლობაში შეგიძლია გადარიცხო მაქსიმუმ 300 ლარი, როგორც ჯამურად, ისე - ერთი გადარიცხვით.
 • მომსახურებით შეგიძლია ისარგებლო როუმინგში ყოფნის დროსაც
 • მობილური გადარიცხვით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.
100 წუთი ქალაქის ქსელთან სასაუბროდ
2 /30 დღე
აქტივაცია *110*1#
დეაქტივაცია *110*91#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
ულიმიტო ზარები ყველა ადგილობრივ ქსელთან
16 /30 დღე
  აქტივაცია *110*16#
  დეაქტივაცია *110*961#
  მოქმედების ვადის შემოწმება: *107#
  პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
  აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
  პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
  30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 10 თეთრი; ზარის წამოწყების ღირებულება - 10 თეთრი.
200 წუთი ბილაინზე
2 /30 დღე
აქტივაცია *110*36#
დეაქტივაცია *110*034#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
500 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან
10 /30 დღე
აქტივაცია *110*122#
დეაქტივაცია *110*037#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული სასაუბრო პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება მის შევსებას, სასაუბრო პაკეტის ავტომატურად გასააქტიურებლად. ამ პერიოდის მანძილზე ტარიფიცირება მოხდება ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი - 0,10 ₾; ზარის წამოწყების ღირებულება - 0,10 ₾.
ულიმიტო SMS
5 /30 დღე
აქტივაცია *110*8#
დეაქტივაცია *110*98#
მოქმედების ვადის შემოწმება: *105#
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული SMS პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა SMS პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ამისათვის, ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დახვდეს 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში.
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის არსებობის შემთხვევაში, მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0,01 ₾.
აქტივაცია *110*500#
ბალანსის შემოწმება - *105#
პაკეტის ვადის გასვლამდე SMS-ების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0,01 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული SMS პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა SMS პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია, შესაბამისად გამოუყენებელი SMS-ები გაუქმდება. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა SMS ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 SMS - 0,01 ₾.

მიქს პაკეტი

ინტერნეტი 2 GB
ზარები ბილაინის ქსელში ულიმიტო
ზარები სხვა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორებთან 100 წუთი
SMS ულიმიტო
ფასი:
5
/7 დღე
აქტივაცია
ინტერნეტი 2 GB
ზარები ბილაინის ქსელში ულიმიტო
ზარები სხვა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორებთან 100 წუთი
SMS ულიმიტო

 

რუსეთი 0,65 ₾
დსთ 0,85 ₾
ევროპა 0,90 ₾
აზია 0,90 ₾
ჩრდილოეთ ამერიკა 0,70 ₾
ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია და სხვა 1,91 ₾

 

აქტივაცია *110*5#
ბალანსის შემოწმება: *107#
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ან მეგაბაიტების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ან ინტერნეტ ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი 0,10 ₾, ზარის წამოწყება - 0,10 ₾; 1 MB - 0,10 ₾.
პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
აღნიშნული მიქს პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა სასაუბრო ან ინტერნეტ პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია, შესაბამისად გამოუყენებელი წუთები და მეგაბაიტები გაუქმდება. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა სასაუბრო ან ინტერნეტ ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 წუთი 0,10 ₾, ზარის წამოწყება - 0,10 ₾; 1 MB - 0,10 ₾.
მობილური ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება 150 მილიწამამდე.