Crazy Days

Crazy Days

 

მხოლოდ 16 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით, ისარგებლე Crazy Days შეთავაზებებით:

 

 

4 GB ინტერნეტი + 100 წუთი მობილურ ოპერატორებთან - 5₾
აქტივაცია: *225#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

8 GB ინტერნეტი - 8₾
აქტივაცია: *225*1#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

70 GB ინტერნეტი - 25₾
აქტივაცია: *225*2#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

200 წუთი მობილურ ოპერატორებთან - 3₾
აქტივაცია: *225*3#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 

ულიმიტო წუთები ყველა ქსელთან - 8₾
აქტივაცია: *225*4#
ბალანსის შემოწმება: *101# 
მოქმედების ვადა: 30 დღე

 
 შეთავაზება მოქმედებს მხოლოდ 16 ივლისის 00:00-დან 18 ივლისის 23:59 საათამდე.

 

 

Crazy Days შეთავაზებების აქტივაცია შესაძლებელია როგორც USSD კოდით, ასევე MyBeeline App-ით, ვებგვერდიდანFacebook ჩატ-ბოტის დახმარებით, თვითმომსახურების ტერმინალით (ბილაინის მაღაზიებში) და 0777 ნომერზე დარეკვით.