50%-იანი ფასდაკლება „ინტერნეტ მაქსი“-ს პაკეტებზე

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

50%-იანი ფასდაკლება „ინტერნეტ მაქსი“-ს პაკეტებზე

 

 

14 სექტემბრიდან, გაიაქტიურე „ინტერნეტ მაქსი“-ს ნებისმიერი ინტერნეტ პაკეტი 50%-იანი ფასდაკლებით:

 

  • 2 GB (08:00 - 00:15) + ღამის ულიმიტო ინტერნეტი (00:15 - 08:00) - 3,5₾ (7 ლარის ნაცვლად)

აქტივაცია: *315*2#

 

  • 4 GB (08:00 - 00:15) + ღამის ულიმიტო ინტერნეტი (00:15 - 08:00) - 5,5₾ (11 ლარის ნაცვლად)

აქტივაცია: *315*4#

 

  • 10 GB (08:00 - 00:15) + ღამის ულიმიტო ინტერნეტი (00:15 - 08:00) - 8,5₾ (17 ლარის ნაცვლად)

აქტივაცია: *315*10#

 

  • 30 GB (08:00 - 00:15) + ღამის ულიმიტო ინტერნეტი (00:15 - 08:00) - 15₾ (30 ლარის ნაცვლად)

აქტივაცია: *315*30#

 

               

პაკეტებზე მოქმედებს ავტოპროლონგაცია (30 დღის შემდეგ პაკეტები დაპროლონგირდება სტანდარტულ ფასად).

 

 

MyBeeline App-ის სპეციალური შეთავაზება:

 

3 GB (08:00 - 00:15) + ღამის ულიმიტო ინტერნეტი (00:15 - 08:00) - 3,5₾ (7 ლარის ნაცვლად)

 

პაკეტი არ არის ავტოპოლონგირებადი.

 

 

“ინტერნეტ მაქსი“-ს პაკეტების მოქმედების ვადა: 30 დღე

ბალანსის შემოწმება: *315#

 

ინტერნეტ მაქსი“-ს პაკეტების აქტივაცია შესაძლებელია როგორც USSD კოდით, ასევე MyBeeline App-ით, ვებგვერდიდან და Facebook ჩატ ბოტის დახმარებით.

 

 

  • პაკეტის ვადის გასვლამდე მეგაბაიტების  ამოწურვის შემთხვევაში, 08:00-დან 00:15 საათამდე ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ინტერნეტ ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 MB - 0.10₾.
  • პაკეტის ვადის გასვლამდე, იგივე პაკეტის ჩართვის შემთხვევაში, უქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შედის ახალი.
  • პაკეტის ვადის გასვლის შემდეგ, სისტემა არ ზღუდავს ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობას, შესაბამისად, ტარიფიცირება გრძელდება სხვა ინტერნეტ ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 MB - 0.10₾.
  • აღნიშნული ინტერნეტ პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა ინტერნეტ პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება ჯერ “ინტერნეტ მაქსი”-დან, მეგაბაიტების ამოწურვამდე.

ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyBeeline აპლიკაციის გადმოწერა